(*)Tác dụng có thể khác nhau tùy theo cơ địa mỗi người
ĐÔNG Y GIA TRUYỀN PHẠM NGỌC *** MỚI TƯ DUY HÀNH Y CỔ - TAY SỨC MỎNG VUN PHÚ DÀY Hotline trực tuyến 0982 873 718 - 0915 939 767